علیرضا ابراهیمی اسکندری

آموزش و مشاوره

بازاریابی دیجیتالی

برقراری ارتباط موثر

اصول و فنون مذاکره

مدیریت تغییر

استقرار سیستم های یکپارچه

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

علیرضا ابراهیمی اسکندری

آموزش و مشاوره

بازاریابی دیجیتالی

برقراری ارتباط موثر

اصول و فنون مذاکره

مدیریت تغییر

استقرار سیستم های یکپارچه

نوشته های بلاگ

برای رشد باید تغییر کرد

برای رشد باید تغییر کرد

مدیریت تغییر برای کامیابی و موفقیت باید رشد کرد و برای رشد باید تغییر کرد، همه می دانیم دست برداشتن از عادات گذشته و تغییر کردن اصلاً ساده نیست، ولی راهکارهایی وجود دارد که باید آموخت. برای تغییر، باید فکر و نگرشی متفاوت داشت. بیش از هفتاد و پنج درصد مردم به وضعیت موجود خود راضی و در مقابل رشد و تغییر مقاومت می کنند، مصداق مقاومت در مقابل تغییر را در این جمله می توان یافت که می گوید: هیچ جرم آسمانی به اندازه ی یک جمع انسانی در مقابل تغییر، مقاومت نمی کند.

درج دیدگاه