علیرضا ابراهیمی اسکندری

آموزش و مشاوره

بازاریابی دیجیتالی

برقراری ارتباط موثر

اصول و فنون مذاکره

مدیریت تغییر

استقرار سیستم های یکپارچه

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

علیرضا ابراهیمی اسکندری

آموزش و مشاوره

بازاریابی دیجیتالی

برقراری ارتباط موثر

اصول و فنون مذاکره

مدیریت تغییر

استقرار سیستم های یکپارچه

برقراری ارتباط موثر

بهمن ۲۸, ۱۴۰۰ اهمیت آموزش مهارت برقراری ارتباط موثر

توانایی و مهارت برقراری ارتباط موثر با دیگران یکی دیگر از هنرهای انسان های موفق است. می توان گفت یکی…